Пътят към максимизиране на производителността на завода се крие в подход отгоре надолу, който разглежда подробните оперативни точки в предишните раздели. Трябва да се предприемат стъпки в следните области:  Подготовка на данни  Симулация на производствения процес  Подготовка на производствения процес  Изпълнение на производството...

X