KGY-M653H-10X СЕНЗОР, ИЗПОЛЗВАН CONV1

$28.26

KGY-M653H-10X СЕНЗОР, CONV1 ИЗПОЛЗВАН ЗА YGP ПРИНТЕР
KGY-M653H-20X СЕНЗОР, CONV2
KGY-M653J-20X СЕНЗОР, CONV1
KGY-M653J-30X СЕНЗОР, CONV2
KGY-M653H-30X СЕНЗОР, CONV3
KGY-M653H-00X СЕНЗОР, CONV3

Описание

KGY-M653H-10X СЕНЗОР, CONV1 ИЗПОЛЗВАН ЗА YGP ПРИНТЕР
KGY-M653H-20X СЕНЗОР, CONV2
KGY-M653J-20X СЕНЗОР, CONV1
KGY-M653J-30X СЕНЗОР, CONV2
KGY-M653H-30X СЕНЗОР, CONV3
KGY-M653H-00X СЕНЗОР, CONV3

    X